Valorile pe care le împărtășim și pe care căutăm să le cultivăm în cadrul slujirii noastre.

 • Dragostea
 • Sfânta Scriptură
 • Închinarea
 • Câştigarea celor pierduţi
 • Ucenicia
 • Slujirea holistică
 • Manifestarea darurilor Duhului Sfânt
 • Libertatea în Hristos
 • Lucrul în echipă
 • Excelenţa în slujire
 • Familia
 • Sfințenia
 • Integritatea

Scopul

Scopul Bisericii Betleem este glorificarea lui Dumnezeu şi lărgirea Împărăţiei Sale, din Medgidia și până la marginile Pământului.

Viziunea Bisericii Betleem este CERUL:
Viziunea Bisericii Betleem este manifestarea Împărăției lui Dumnezeu printr-o comunitate de credincioși maturi, relevanți în societate și călăuziți de Duhul Sfânt.

Comuniune cu Dumnezeu
Edificare în credinţă
Relevanţă în societate
Ungerea Duhului Sfânt
Lărgirea Împărăţiei

Misiunea Bisericii Betleem
Biserica „Betleem” există pentru a manifesta Împărăția lui Dumnezeu prin câștigarea oamenilor pierduți, consolidarea lor, facerea de ucenici și trimiterea credincioșilor în Medgidia, în împrejurimi și până la marginile Pământului.