Proiectul POSDRU Şansa la educaţie, şansa ta!, în care solicitant este Biserica Penticostală „Betleem” din Medgidia, în parteneriat cu Institutul Teologic Adventist, Colegiul Naţional de Informatică Piatra Neamţ şi Fundaţia Alfa România, aduce un plus de valoare învăţământului românesc din regiunile Nord-Est şi Sud-Est prin prevenirea fenomenului de părăsire timpurie a şcolii. Proiectul se adresează elevilor aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii.
La nivelul județului Constanța, proiectul se derulează în localitățile Medgidia, Mircea Vodă, Cuza Vodă, Constanța și Mangalia.
Obiectivul general al proiectului vizează acompanierea persoanelor din grupul ţintă în vederea prevenirii şi corectării fenomenului de părăsire timpurie a şcolii, inclusiv prin dezvoltarea de oportunităţi integrate pentru susţinerea incluziunii şcolare.
Principalele efecte/beneficii pe termen lung la nivelul persoanelor care au părăsit timpuriu şcoala sau persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (componenta remedială) sunt:
– Participarea activă la dezvoltarea educaţiei de bază pentru toate categoriile de persoane din grupul ţintă
– Asigurarea unor programe de reintegrare în educaţie de tipul „a doua şansă”
Aceste măsuri vor asigura, în timp, dobândirea şi menţinerea unui loc de muncă, fapt care le va permite actualilor elevi evitarea în viitor a statutului de „asistat social”.
Principalele efecte pe termen lung la nivelul elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii şi a părinţilor/tutorilor acestora (componenta preventivă) sunt:
– Rezolvarea unora dintre lacunele întâlnite în pregătirea elevilor
– Consilierea şi orientarea psihologică şi profesională a elevilor/părinţilor/tutorilor
Adiacent, se urmăreşte participarea activă în societate şi reducerea excluziunii sociale, marginalizării/alienării sociale şi riscului de sărăcie – probleme cu care România se confruntă datorită faptului că educaţia nu este suficient sustinută.

OBIECTIV TRANSVERSAL: Crearea unei reţele pentru PROMOVAREA şi TRANSFERABILITATEA cunoştintelor, în cadrul componentei remediale prin programe de tipul “a doua şansă”, în vederea susţinerii incluziunii şcolare/sociale a 210 persoane care au părăsit timpuriu şcoala, persoane care nu au absolvit învăţământul obligatoriu (Grup tinta 1 – GT1), SPRIJINIREA EDUCAŢIONALĂ a 800 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, respectiv părintii/tutorii acestora (GT2) prin crearea şi furnizarea unui pachet complex de acţiuni şi instrumente inovative, de nivel european, adaptate cerinţelor educaţionale şi caracteristicilor grupului ţintă. Cumulat, aceste măsuri active le vor permite persoanelor din GT să îşi dezvolte stima de sine, încrederea în propria lor putere de a depăşi obstacolele fizice şi psihologice. În urma activităţilor derulate, 210 de persoane vor beneficia de programe de educaţie de tip “a doua şansă” şi 800 de persoane vor beneficia de consiliere/orientare prin măsuri preventive/corective de părăsire timpurie a şcolii.

Avantajele participării la proiect:
• Toţi participanţii proiectului vor participa, gratuit, la un curs de 20 de ore de TIC, care se va finaliza cu un certificat de participare; cursul se va derula online, prin intermediul internetului prin conectare la device-uri proprii sau la calculatoarele şcolilor unde copiii aparţin
• Participanţii la proiect din categoria elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii, vor primi o subvenţie. Condiţia pe care elevii trebuie să o îndeplinească pentru a primi subvenţia şi pentru a participa la cursul din proiect este să nu mai absenteze de la ore pe perioada proiectului.
Criterii de înscriere în proiect:
Grupul țintă 1 (componenta remedială):
Persoane care au părăsit de timpuriu școala și care au vârsta de până la 24 de ani (la data înregistrării ca grup țintă al proiectului)
Persoane anterior aflate în detenție
Delincvenți juvenili
Persoane care nu au absolvit învățământul obligatoriu (cu vârsta de peste 24 de ani)
Grupul țintă 2 (componenta preventivă):
Elevi în ciclul liceal inferior (cls.9-10)
Elevi cu risc de abandon şcolar:
– Părinţi plecaţi în străinătate
– Situaţie financiară precară (elevi cu bursă social, bursa Bani de Liceu)
– Cu nr. ridicat de absenţe în anul şcolar 2014-2015 sau în luna septembrie din anul şcolar 2015-2016 (peste 20 absenţe nemotivate)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *