Despre Noi

CE ESTE BISERICA BETLEEM?

Dacă dorești să ne cunoști, te invităm să parcurgi această scurtă secțiune. Fiecare coloană din stânga îți va revela ceva interesant despre noi. 

Scopul
Scopul Bisericii Betleem este glorificarea lui Dumnezeu și lărgirea Împărăției Sale, din Medgidia și până la marginile Pământului.
Viziunea
Viziunea Bisericii Betleem este manifestarea Împărăției lui Dumnezeu printr-o comunitate de credincioși maturi, relevanți în societate și călăuziți de Duhul Sfânt.
Valorile
 • Dragostea
 • Sfânta Scriptură
 • Închinarea
 • Câştigarea celor pierduţi
 • Ucenicia
 • Slujirea holistică
 • Manifestarea darurilor Duhului Sfânt
 • Libertatea în Hristos
 • Lucrul în echipă
 • Excelenţa în slujire
 • Familia
 • Sfințenia
 • Integritatea
Misiunea
Biserica „Betleem” există pentru a manifesta Împărăția lui Dumnezeu prin câștigarea oamenilor pierduți, consolidarea, echiparea și împuternicirea credincioșilor să slujească în Medgidia, în zona Dobrogei și până la marginile Pământului.
Strategia
STRATEGIA de lucrare a Bisericii Betleem este redată sub forma acronimului CERUL:
Comuniune cu Dumnezeu
Edificare în credință
Relevanță în societate
Ungerea Duhului Sfânt
Lărgirea Împărăției
Crezul
CREZUL CREŞTIN
Biserica noastră acceptă în totalitate crezul creștin care a fost formulat la Niceea în anul 325 (și îmbunătățit ulterior la Constantinopole).
Cred Într-Unul Dumnezeu, Tatăl Atotţiitorul,
Făcătorul cerului şi al pământului, al tuturor văzutelor şi nevăzutelor.
Şi într-Unul Domn Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu,
Unul-Născut, Care din Tatăl S-a născut, mai înainte de toţi vecii.
Lumină din Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat,
Născut, nu făcut, Cel de o fiinţă cu Tatăl, prin Care toate s-au făcut.
Care pentru noi oamenii şi pentru a noastră mântuire
S-a coborât din ceruri
Şi S-a întrupat de la Duhul Sfânt şi din Maria Fecioara
Şi S-a făcut om.
Şi S-a răstignit pentru noi în zilele lui Pilat din Pont,
Şi a pătimit şi S-a îngropat.
Şi a înviat a treia zi după Scripturi.
Şi S-a suit la ceruri şi şade la dreapta Tatălui.
Şi iarăşi va să vină cu slavă, să judece viii şi morţii,
A Cărui Împărăţie nu va avea sfârşit.
Şi în Duhul Sfânt, Domnul de viaţă Făcătorul,
Care din Tatăl purcede,
Acela ce împreună cu Tatăl şi cu Fiul este închinat şi slăvit,
Care a vorbit prin prooroci.
Într-una Sfântă Universală şi Apostolească Biserică.
Mărturisesc un botez întru iertarea păcatelor,
Aştept învierea morţilor şi viaţa veacului ce va să fie.
Amin !
Marturisirea de credinta
Biserica lui Dumnezeu Apostolică Penticostală din România a avut încă de la organizarea ei o Mărturisire de Credinţă al cărei temei este Cuvântul lui Dumnezeu. Această Mărturisire de Credinţă stă la baza Statutului de organizare şi funcţionare a Cultului Creştin Penticostal — Biserica lui Dumnezeu Apostolică din România.
 
1. Noi credem că Biblia sau Sfânta Scriptură este Cuvântul lui Dumnezeu fără greşeală şi singura noastră normă în viaţa de credinţă.
Biblia sau Sfânta Scriptură, compusă din Vechiul Testament şi Noul Testament, este insuflată de Dumnezeu (2 Tim. 3:16; 2 Petru 1:20-21).
Biblia este o descoperire dumnezeiască făcută oamenilor. Ea a fost scrisă în diferite perioade de timp, până la finalizarea ei, prin cartea Apocalipsei. Nimeni nu are dreptul să adauge, să scoată sau să schimbe ceva din ea (Prov. 30:6; Gal. 1:8-9; Apoc. 22:18-19). Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, viu şi lucrător, mai tăietor ca o sabie cu două tăişuri (Evrei 4:12).
Vechiul Testament ne arată cum Dumnezeu a pregătit venirea în lume a lui Mesia, care este Domnul Isus Hristos (1 Cor. 10:6; Gal. 3:24; Col. 2:14-17; Efes. 2:14-16; Evrei 8:13).
Noul Testament ne arată viaţa şi învăţătura Domnului Isus Hristos care stau la temelia Bisericii lui Dumnezeu. De asemenea, Noul Testament cuprinde învăţătura apostolilor (Rom. 10:4; 3:24; 1 Cor. 15:12; 2 Tim. 1:13; Romani 1:16; 2 Tes. 1:8-9)
2. Noi credem într-un Dumnezeu în trei persoane: Tatăl, Fiul şi Duhul Sfânt.
a. Dumnezeu Tatăl
S-a descoperit în vechime slujitorilor Săi ca un Dumnezeu care nu depinde de cineva, zicând: „Eu sunt Cel ce sunt” (Exod 3:14).
Dumnezeu este Duh (Ioan 4:24), viaţă (1 Tim. 6:13-16; Fapte 17:25-28), lumină (1 Ioan 1:5), iubire (1 Ioan 4:8), înţelepciune (Ieremia 10:12), dreptate şi sfinţenie (Apoc. 15:3 şi 4:8).
Dumnezeu este viu şi veşnic (Ps. 84:2; Deut. 33:27; Isaia 40:28), El este bun (Marcu 10:18), desăvârşit (Matei 5:48), îndurător (Deut. 4:31; Iacov 5:11), credincios (2 Tim. 2:13), îndelung răbdător (Rom. 2:4). El nu poate fi văzut, nici pătruns de mintea omenească (1 Ioan 4:12; Iov 11:7-9). El poate fi cunoscut prin Isus Hristos, prin Duhul Sfânt, prin Sfânta Scriptură (1 Ioan 5:20; 1 Cor. 2:10-11), prin creaţiune (Rom. 1:19-20; Isaia 40:26) şi prin purtarea Sa de grijă pe care o are faţă de noi (1 Petru 5:7).
Descarca tot documentul.
Istorie
Primii credincioși penticostali au apărut în Medgidia în anul 1982, perioadă în care credincioșii s-au adunat în case. Prima autorizație de funcționare a fost obținută după Revoluție, în anul 1991, ca filie a bisericii din Constanța, str. Amurgului.
Păstorul care a coordonat inițial biserica a fost Topciu Nicolae din Constanța, iar lucrătorii locali au fost Adam Samoil și Roman Vasile. Până în anul 1997 biserica a fost asistată de pastorul Ghiță Rițișan, după care în zonă a venit pastorul Vasilică Croitor, iar mai târziu și pastorul Flaviu Coman.
Evenimente foarte importante care au marcat viața bisericii:
 • Evanghelizări publice urmate botezuri la canalul Dunăre – Marea Neagră,
 • O evanghelizare amplă: Festivalul Speranței, unde timp de o săptămână au fost evanghelizări, concerte muzicale, un marș pentru viață și alte activități care au avut un impact bun asupra orașului.
 • Proiectul de plantare de biserici pentru subzona de misiune a Bisericii Betleem.
 • Conferințele RoMisCon 4 și 5 (2003 și 2004), urmate de trimiterea primilor misionari din Medgidia în zone din Asia și Europa.
În prezent biserica are mai mulți slujitori ordinați:
 • 2 pastori (Croitor Vasilică și Coman Flaviu)
 • 2 prezbiteri (Roman Vasile și Sas Tobias)
 • 2 diaconi (Turcu Ghiță și Cătană Andrei)
Clădirea proprie construită din anul: 2004. Pe lângă acestea, Biserica Betleem a mai dezvoltat următoarele proiecte:
 • Un Centru Comunitar, 900 mp
 • Un bloc cu 5 etaje care este în curs de renovare pentru a deveni un Centru de Educație Creștină.
 • 14 case de rugăciune și 2 centre sociale în satele care fac parte din sectorul bisericii Betleem
 • Proiect de plantare de biserici care acoperă peste 20 de localități în jurul orașului Medgidia.
 • Fundația Pas cu Pas Împreună, inițiată de biserica Betleem, cu 6 angajați.
 • Clădirea Bisericii Betleem a fost prima adresă la care a funcționat Agenția Penticostală de Misiune Externă, în primii ani de la înființare.
 • Centre Comunitare, în mai multe localități, care slujesc în mod special persoanelor defavorizate, oferind zilnic hrană și lecții after-school.
 • Pe lângă Biserică funcționează o grădiniță pentru copiii defavorizați
 • Editura „Succeed Publishing” din Medgidia a publicat peste 200 de titluri în limba română.
 • Școala Biblică „Sabia Duhului” a format aproximativ 50 de slujitori.

Echipa pastorală

Vasilică Croitor

Pastor coordonator

Biografie

Născut în nordul țării, pastorul Vasilică s-a mutat în Medgidia în anul 1997, după ce a absolvit Institutul Teologic Penticostal din București, punând astfel bazele unui centru de evanghelizare pentru o zonă extinsă din Dobrogea.

Împreună cu alți 4 lideri din România a fondat APME, Agenția Penticostală de Misiune Externă din România, o organizație aflată în plină dezvoltare, care a trimis peste 75 de misionari pe termen lung în alte națiuni.

Mai mult

De-a lungul anilor de slujire a călătorit în diverse națiuni din Asia, Africa și America, promovând misiunea externă.
Între 2014-2018 a fost președintele Comunității Regionale Penticostale Constanța, o comunitate alcătuită din 4 județe: Constanța, Galați, Brăila și Tulcea.

În prezent slujește și ca Director Executiv al Alianței pentru Răspândirea Evangheliei Acasă (AREA), o mișcare de plantare de biserici în contextul românesc.

Vasilică este un autor și un editor care a publicat peste 100 de cărți sub egida Editurii Succeed Publishing. Prima sa carte, Răscumpărarea memoriei, Cultul Penticostal în Perioada Comunistă a fost publicată în anul 2010.

Din anul 2021 este și pastor coordonator al unui nou proiect de plantare de biserică în orașul Constanța, Biserica Flacăra Speranței. 

Împreună cu soția sa, Mihaela, au 3 copii: Denisa (22 ani), Beniamin (20) și Miriam (11). Hobby: cititul, tenisul, limbile străine.

Flaviu Coman

Pastor 

Biografie

Născut într-o familie numeroasă cu 11 copii, din orașul Petroșani, Flaviu dobândește pasiunea pentru Hristos încă de mic, fiind îndrumat și inspirat de părinții lui, pe care îi consideră repere morale vrednice de urmat.

În anul 1999, în urma unei chemări clare din partea Domnului, se mută în Medgidia, fiind provocat de numărul mic de creștini evanghelici din Dobrogea.

Mai mult

Pasionat de Hristos și de modelul Lui de a face ucenici, investește cu consecvență în trei  domenii: ucenicia, lucrarea cu tinerii și plantarea de biserici.

În anul 2000 obține licența în teologie la ITP București, în 2007 devine absolvent al „Worship Academy”, Constanța, iar în 2016 finalizeaza masterul in Teologie la FTB București, Universitatea București.

Este președintele organizației de tineret Vital 10/10, membru fondator al ProLider, membru in bordul de conducere al CRST și membru al bordului de conducere a CRPC , fiind de asemenea și coordonatorul departamentului de tineret al acesteia.

Din 2001 Flaviu este căsătorit cu Lidia, având împreună patru copii: Aida, Alicia, Elias și Evie. Hobby: înot, ping-pong.

Tobias Sas

Prezbiter, Staff Manager

Vasile Roman

Prezbiter, Grija pastorală

Ghiță Turcu

Prezbiter, Lider de închinare