Păcatul a fost tragedia prin care omul i-a supus voința și rațiunea sa diavolului. Căderea în păcat l-a dezbrăcat pe omul care purtase chipul lui Dumnezeu și care trebuia să stăpânească peste toată creația.

În dragostea Sa, Dumnezeu a pregătit un plan de salvare pentru a restaura omul la starea de dinainte de căderea în păcat. Mai mult, omul iertat și regenerat are privilegiul să primească din harul divin încât să fie considerat „părtaș naturii dumnezeiești”.

Cum se poate dobândi această nouă natură?

Crezul apostolic afirmă învățătura biblică a iertării păcatelor, o învățătură esențială în creștinism. Iertarea – care fusese ilustrată în vechiul legământ prin jertfe și ritualuri – a fost realizată în mod practic prin jertfa lui Isus Hristos, cel care a devenit răspunsul lui Dumnezeu la problema păcatului omenesc. Jertfa lui Mesia a fost chiar mai mult decât atât, o contraofensivă a lui Dumnezeu la tot ceea ce Satan făcuse în mileniile care s-au scurs de la căderea în păcat a lui Adam și până la suferința Fiului său pe cruce.

Iertarea a fost atribuită de Isus în mod gratuit, prin credință, în mod desăvârșit, pentru gloria lui Dumnezeu. Dragostea și credința unei femei păcătoase și disprețuite în societatea evreiască au fost suficiente ca Mântuitorul să îi acorde iertarea deplină: „Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate, căci a iubit mult. Dar cui i se iartă puţin iubeşte puţin.”

Efectele iertării păcatelor în viața credinciosului sunt multiple:

  • Eliberare de sub tirania pe care păcatul a adus-o peste întreaga omenire
  • Dreptatea lui Dumnezeu este satisfăcută. Jertfa lui Hristos a anulat vinovăția și condamnarea noastră.
  • Dreptul de a sluji cu credincioșie, printr-o viață transformată de Evanghelie.

„Aşa este scris şi aşa trebuia să pătimească Hristos şi să învieze a treia zi dintre cei morţi. Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor, în Numele Lui, pocăinţa şi iertarea păcatelor, începând din Ierusalim.”

Scripturile nu lasă loc pentru practicile inventate și inserate în creștinism de multe grupări care s-au depărtat de Sfânta Scriptură. Biblia nu vorbește despre iertarea de păcate mijlocită de un preot sau de un duhovnic, ci doar de Isus Hristos. De asemenea, păcatele nu se pot ispăși prin eforturile sau sacrificiile noastre, altfel jertfa lui Hristos nu ar mai fi fost necesară. Nimeni nu poate plăti ceva în schimb pentru iertarea sa. De asemenea, iertarea poate fi dobândită doar câtă vreme trăiește un om; după moarte urmează judecata, fără să existe o stare intermediară de purgatoriu sau schimbare a vieții.

Calea biblică pentru iertare este mult mai simplă decât cea inventată de oameni:

„Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios şi drept ca să ne ierte păcatele şi să ne curăţească de orice nelegiuire.” Cu toate acestea, soluția oferită de Dumnezeu pentru iertarea noastră este cea mai scumpă și mai dureroasă. Însă prețul a fost plătit de Dumnezeu în locul nostru, prin jertfirea Fiului Său.

Așadar, dacă încă nu i-ai predat lui Dumnezeu viața ta, chiar acum poți să îți deschizi inima înaintea Sa și să îi ceri să te facă un om nou. Minunea iertării este posibilă prin credință. Hristos a plătit deja pentru păcatele tale. Prin credință, totul va fi acoperit de Fiul lui Dumnezeu, care pe lângă iertarea păcatului, vrea să te și umple cu Duhul Său și să te împuternicească la o viață nouă.

Recent Posts

Cum Îl pot cunoaște pe Dumnezeu

Cum Îl pot cunoaște pe Dumnezeu

În concluzie, Sfânta Scriptură este un prim mijloc prin care Dumnezeu se descoperă ființei umane. Apoi experiențele supranaturale ne pot conduce la o transformare radicală a vieții datorită implicării lui Dumnezeu într-o anumită situație din viața noastră. Și în final, viața lui Isus Hristos este modelul după care trebuie să ne ghidăm atunci când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu.

citește mai mult
Ce este adevărata pocăință?

Ce este adevărata pocăință?

Cel mai bun mod prin a înțelege ce este pocăința este de a înțelege mai întâi ce nu este aceasta. A te pocăi nu înseamnă a adera la credința a unei biserici sau a respecta un set de reguli morale ale unei grupări creștine. Pocăința are de-a face cu căința de păcat, cu...

citește mai mult
Creștinul și națiunea

Creștinul și națiunea

Creștinul adevărat are o dublă cetățenie, motiv pentru care loialitatea sa este mereu pusă la încercare. Fiindcă creștinul este un cetățean al cerului, el va intra în conflict cu împărăția lumească. Din această postură el respinge naționalismul idolatru, acea...

citește mai mult