Cel mai bun mod prin a înțelege ce este pocăința este de a înțelege mai întâi ce nu este aceasta. A te pocăi nu înseamnă a adera la credința a unei biserici sau a respecta un set de reguli morale ale unei grupări creștine. Pocăința are de-a face cu căința de păcat, cu regretul pentru păcatele care ne separă de Dumnezeu și care împiedică mântuirea sufletului.

Cuvântul „pocăință” este un cuvânt care apare deseori în Sfânta Scriptură, mai ales în vestirea lui Ioan Botezatoru și a lui Isus. Mai apoi și apostolii l-au utilizat în predicarea lor.

„Pocăiți-vă, căci Împărăția cerurilor este aproape.” Matei 4:17

Cuvântul pocăință este o traducere a cuvântului metanoia din greacă. Literal, acest termen ar trebuie tradus ca fiind „schimbarea minții”. Un om care se pocăiește cu adevărat, este un om care capătă  o nouă perspectivă în viață, valori noi, principii noi. Gândirea sa este modelată după valorile Împărăției lui Dumnezeu.

Pocăința este așadar un act asumat în mod conștient, prin care omul se întoarce către Dumnezeu, își recunoaște păcatul și alege să trăiască conform planului lui Dumnezeu.

Recent Posts

Cum poți căpăta iertarea păcatelor

Cum poți căpăta iertarea păcatelor

Păcatul a fost tragedia prin care omul i-a supus voința și rațiunea sa diavolului. Căderea în păcat l-a dezbrăcat pe omul care purtase chipul lui Dumnezeu și care trebuia să stăpânească peste toată creația. În dragostea Sa, Dumnezeu a pregătit un plan de salvare...

citește mai mult
Cum Îl pot cunoaște pe Dumnezeu

Cum Îl pot cunoaște pe Dumnezeu

În concluzie, Sfânta Scriptură este un prim mijloc prin care Dumnezeu se descoperă ființei umane. Apoi experiențele supranaturale ne pot conduce la o transformare radicală a vieții datorită implicării lui Dumnezeu într-o anumită situație din viața noastră. Și în final, viața lui Isus Hristos este modelul după care trebuie să ne ghidăm atunci când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu.

citește mai mult
Creștinul și națiunea

Creștinul și națiunea

Creștinul adevărat are o dublă cetățenie, motiv pentru care loialitatea sa este mereu pusă la încercare. Fiindcă creștinul este un cetățean al cerului, el va intra în conflict cu împărăția lumească. Din această postură el respinge naționalismul idolatru, acea...

citește mai mult